cz de pl ru no

Prase divoké - Sus scrofa


Černá zvěř je v současné době snad nejoblíbenější lovnou zvěří ve všech místech jejího výskytu. Možná to je jejím způsobem života, pověstí černého rytíře nebo snad její pověstnou vitálností spojenou s naší touhou tuto zvěř přelstít a ulovit.


V České republice byla černá zvěř na konci 18. stol. ve volné přírodě zcela vyhubena a zůstalo pouze několik oborních chovů. Po 2. světové válce, kdy byla část obor poškozena, nastal obrat a černá zvěř se začala znovu rozšiřovat. Dnes je již opět rozšířena po celém území České republiky a díky současnému způsobu zemědělské výroby se v některých místech vyskytuje ve velmi vysokých počtech.


Pro naše lovecké hosty máme v několika kvalitně zazvěřených honitbách připraveny jak individuální lovy, tak i lovy společné ( viz odkaz naháňky ).


Vzhledem k hojným počtům černé zvěře v ČR lovíme především ve volných honitbách. Na přání našich hostů lze však zajistit i lov v některé z obor, které se chovem černé zvěře zabývají.